School's Faculty

 

TEACHERS STAFF DETAILS

Sr. No Name of Employee
1 Mrs. Reena Dargan
2 Abhilasha Gadhave
3 Alzera Braganza
4 Aniruddha Sharma
5 Anjali Chopade
6 Annapurna Choudhari
7 Ashwini Khule
8 Ashwini Meshram
9 Deepak Bhojraj
10 Dipti Gupta
11 Elizabath David
12 Gajendra Chaudhari
13 Girish Deshpande
14 Jyotsna Mishra 
15 Kiran Bansod
16 Kuntal Ninave
17 Laxmi Pujari
18 Madhuri Indorkar
19 Mahua Bhowmik
20 Mangala Garat
21 Mitali Roy
22 Monica Henry 
23 Neelakshi Thombre
24 Parijat Kalikar
25 Payal Chaudhari
26 Pinky Gaherwar
27 Poonam Pande
28 Poornima Upgade
29 Pragati Gawade
30 Prajakta Kajgikar
31 Priyanka Pande
32 Proma Bhattacharjee
33 Quaisar Tabassum Khan
34 Radhika Pande
35 Rani Upadhyay
36 Reeta Rao
37 Rita Mukherjee
38 Rodney Leo
39 Roshi Quazi
40 Ruksana Khan
41 Sangeeta Meshram
42 Sanjeevani Joshi
43 Satish Shewade
44 Shahid Bux
45 Shilpa Ingle
46 Shilpa Nagrare
47 Siddharth Dahat
48 Sneha Kamble
49 Sunita Kshirsagar
50 Thelma Solomon
51 Vaishali Shelke
52 Vinita Rocque 
53 Yamini Sharma
54 Yasmeen Begum