School's Faculty

 

TEACHERS STAFF DETAILS

Sr. No. Name of Employee
1 Mrs. Reena Dargan
2 Abhilasha Gadhave
3 Afrin Ali
4 Akshay Soni
5 Alzera Braganza
6 Anjali Chopade
7 Annapurna Choudhari
8 Ashwini Khule
9 Ashwini Meshram
10 Deepak Bhojraj
11 Dipti Gupta
12 Elizabeth David
13 Gajendra Chaudhari
14 Jyotsna Mishra 
15 Kiran Bansod
16 Kuntal Ninave
17 Madhuri Indorkar
18 Mahua Bhowmik
19 Mangala Garat
20 Mitali Roy
21 Monica Henry 
22 Neelakshi Thombre
23 Oscar Krishnan
24 Pallavi Bhore
25 Pinky Gaherwar
26 Poonam Pande
27 Pragati Gawade
28 Prajakta Kajgikar
29 Radhika Pande
30 Rani Upadhyay
31 Reeta Rao
32 Rita Mukherjee
33 Rodney Leo
34 Ruksana Khan
35 Sandip Gulhane
36 Sangeeta Meshram
37 Sanjeevani Joshi
38 Sanskruti Desai
39 Satish Shewade
40 Shahid Bux
41 Shilpa Ingle
42 Shilpa Nagrare
43 Siddharth Dahat
44 Sneha Kamble
45 Thelma Solomon
46 Tushar Deshmukh
47 Vaidehi Alode
48 Vaishali Shelke
49 Vinita Rocque 
50 Yamini Sharma
51 Yasmeen Begum
52 Yogeshwari Ginnalwar